Součastnost kostela

Spolek pro obnovu Ročova má kostel v pronájmu od Biskupství Litoměřického. Duchovním správce je pan administrátor V. Machek a osobní arciděkan pan W. Horák.

O kostel se stará spolek, pořádá v něm kulturní akce a snaží se jej dále zvelebovat. Kostel je významnou dominantou městyse a konají se v něm i akce, které zastřešuje městys či například ročovský pěvecký sbor.


Webové stránky zdarma