Aktuality

Srpen 2021: proběhla výstava obrazů o ročovské pouti

Květen 2021: proběhla Nos kostelů v obou kostelích

Listopad 2020: nechali jsme opravit historickou zvoničku v Úlovicích za finannčího přispění městyse.

Květen 2020: připravujeme pouťovou výstavu v kostele v Horním Ročově: neděle 16. srpna 2020.

Květen 2020: z důvodu mimořádných opatření v republice a virové krize nebudeme letos pořádat Noc kostelů.

Březen 2020: připravujeme Noc kostelů. Stejně jako v roce minulém v Dolním Ročově (varhanní koncert) i v Horním Ročově (koncert). Těšíme se na Vás v pátek 5. června 2020 od 18:00 hodin (D. Ročov), resp. 20:00 hodin (H. Ročov). 

Únor 2020: Zvoleno staronové vedení spolku, plán práce na rok 2020

Prosinec 2019: Adventní koncert Tria Cum amore

Podzim 2019: Koncert sboru Egeria Podbořany

Srpen 2019: Ročovská pouť – prodejní výstava obrazů v kostele v H. Ročově: David Wojkovicz, J. M. Valt, Václav Filip.

Červenec 2019: Opravili jsme hodiny na kostele, již ukazují přesný čas a i bijí (čtvrťové i celé). 

Květen 2019: Spolek nechal zabudovat k hornoročovský varhanám dmychadlo, takže již není třeba "kalkanta", který by do měchů vháněl vzduch. Varhany jsou tedy soběstačné. 

Březen 2019: připravujeme Noc kostelů. Stejně jako v roce minulém v Dolním Ročově (varhanní koncert) i v Horním Ročově (koncert populární hudby). Těšíme se na Vás v pátek 24. května 2019 od 18:00 hodin (D. Ročov), resp. 20:00 hodin (H. Ročov). 

Září 2018: VARHANNÍ KONCERT, po desetiletích se rozezní hornoročovské varhany.

Srpen 2018: POUŤOVÁ VÝSTAVA, více v záložce Akce spolku.

Červenec 2018: Proběhne renovace varhan v kostele Narození Panny Marie v H. Ročově, které se tak po dlouhých desetiletích znovu dočkají provozuschopného stavu.

Červen 2018: Děkujeme všem více než 200 občanům, kteří přišli na Noc kostelů, ať už do Horního či Dolního Ročova.

Květen 2018: NOC KOSTELŮ, více v záložce Akce spolku

Únor 2018: na schůzi Spolku bylo odhlasováno uspořádání následujících akcí: Noc kostelů, možnost velikonočního koncertu, pouťová výstava. Pilně pracujeme na přípravě Noci kostelů, která bude v letošním roce v trochu jiném aranžmá. Nechte se překvapit, bližší informace budou průběžně na našem webu.

Leden 2018: připravujeme schůzi Spolku a plánujeme další sezonu.

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI PODÍVAT NA ROČOVSKÝ BELTÉM NALEZENÝ PO SKORO 37 LETECH
A ARTEFAKTRY, KTERÉ SE NALEZLY V KOSTELE.


Prosinec 2017: během celého roku jsme uklízeli a čistili vnitřek kostela. Vyčistili jsme věž, sakristii, podvěží, prostor pod schody a všude vyluxovali a uklidili. Našli jsme mnoho zajímavých artefaktů, stejně tak jako Ročovský betlém, který byl přes 30 let ukryt před zraky všech.  Výstava Betléma i artefaktů: viz akce spolku.
Srpen 2017: Zřídili jsme naši spolkovou vývěsku u kostela v H. Ročově, která bude občanům prozrazovat akce a další aktuální dění našeho spolku.
Srpen 2017: Výstava v kostele o ročovské pouti se vydařila. Prohlédlo si ji na 150 občanů z Ročova, blízkého i dalekého okolí a setkala se s velkým ohlasem. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli a všem, kteří se přišli dozvědět něco o historii Ročova a ročováků.
Srpen 2017: VÝSTAVA – u příležitelti ročovské pouti bude tradičně otevřen kostel v H. Ročově, tentokrát s výstavou, viz akce.
Červen 2017
: NOC KOSTELŮ – více v akcích. Těšíme se na shledání s Vámi.
Březen 2017: na členské schůzi bylo přijato pět nových členů spolku, odsouhlaseny akce pro rok 2017 a proběhla diskuse.
Leden 2017: vedení připravuje členskou schůzi, akce spolku pro rok 2017 a další možné zapojení do činnosti Ročova a okolí.
Prosinec 2016: nové webové stránky spolku.
 


Webové stránky zdarma