Akce spolku

15. srpna 2021 – proběhla prodejní výstava obrazů M. Mužíka, výstavu si prohlédlo více než 130 občanů nejen z Ročova. 

Květen 2021 – Noc kostelů v Horním a Dolním Ročově

Listopad 2020 – nechali jsem zrekonstruovat historickou zvoničku v Úlovicích za finančního přispění městyse.

16. srpna 2020 – pouťová výstava obrazů malíře Pavla Macákakostel Narození Panny Marie v Horním Ročově, výstavu si prohlédlo na 130 občanů z Ročova, okolí a z přátelského města Reichentabu. Všem děkujeme za účast.

Prosinec 2019: Adventní koncert Tria Cum amore + výstava ročovského betlému (vánoční výzdoba kostela)

Podzim 2019: Koncert sboru Egeria Podbořany

Srpen 2019: Ročovská pouť – prodejní výstava obrazů v kostele v H. Ročově: David Wojkovicz, J. M. Valt, Václav Filip.

24. 5. 2019 – NOC KOSTELŮ – Náš spolek ve spolupráci s Římskokatolickou farností H. Ročov a za finanční podpory Městyse Ročova  pořádal NOC KOSTELŮ – varhanní koncert se sopránovým zpěvem (D. Ročov) koncert populární hudby v kostele Narození Panny Marie v H. Ročově

19. 8. 2018 – POUŤOVÁ VÝSTAVA

Zveme všechny na tradiční pouťovou výstavu v kostele v H. Ročově, která proběhne o ročovské pouti 19. srpna 2018 (10:00 až 16:00 hodin). K vidění bude malá tematická výstava o rodu Kolowratů (zakladatelů Ročova) a ročovském rodáku A. Charvátovi. Podpořit opravu varhan budete moci příspěvkem, protože hlavní téma akce je prodejní výstava keramiky paní Zuzany Končelové. Těšíme se na Vaši návštěvu.

25. 5. 2018 – NOC KOSTELŮ – Náš spolek ve spolupráci s Římskokatolickou farností H. Ročov a za finanční podpory rodiny Kolowrat-Krakovských Vás pořádal NOC KOSTELŮ s podtitulem 100. výročí republiky.
17:30 hodin – slavnostní zahájení výstřelem z děla na návsi v Dolním Ročově, následovat budou proslovy a varhanní koncert se sopránovým zpěvem a trubkou, 19:00 hodin – komentovaná prohlídka kostela a kláštera s malou výstavou, 20:30 hodin – koncert populární hudby v kostele Narození Panny Marie v H. Ročově

23., 24., 30. a 31. prosince 2017 – VÁNOČNÍ VÝSTAVA znovuobjeveného Ročovského betléma a nalezených kostelních artefaktů.
Od 9:00 do 11:00 hodin v kostele Narození Panny Marie popř. dle domluvy (viz kontakt).

13. srpen 2017 – POUŤOVÁ VÝSTAVA v kostele v Horním Ročově.
Od 10:00 do 16:00 hodin v kostele Narození Panny Marie, výstava fotografií " K HISTORII ROČOVA A ROČOVÁKŮ".

9. 6. 2017 – NOC KOSTELŮ:
Dolní Ročov – 18:00 hodin, KONCERT, varhany Petr Čech, soprán Aneta Schwarzová, chrám Nanebevzetí Panny Marie; 19:00 hodin – prohlídka rekonstruovaného konventu.
Horním Ročov od 19:30 hodin bude otevřen kostel Narození Panny Marie k prohlídce a rozjímání. 

10. 12. – 31. 12. 2016 – Prodejní výstava obrazů akademické malířky Věry Kubík-Kdolské, zahájeno vernisáží s přípitkem, místo konání: kostel Narození Panny Marie v Horním Ročově

14. 8. 2016 – Výstava dobových fotografií ze Všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech 1931, které zrestauroval MUDr. Bořek Zasadil a výstava bonsají paní J. Čihalíkové, místo konání: kostel Narození Panny Marie v Horním Ročově


Webové stránky zdarma