Dříve Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově. Jeho obnova se vydařila
(alespoň zatím z vnějšku) a spolek rozšířil svoji působnost na okolí Ročova
.


Zimní náměstí.
Pohled na klášter.
Zimní Dolní Ročov
Kostel Narození Panny Marie - výřez

Webové stránky zdarma