Dříve Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově. Jeho obnova se vydařila
(alespoň zatím z vnějšku) a spolek rozšířil svoji působnost na okolí Ročova
.

Účelem Spolku je správa a údržba kostela Narození Panny Marie v Horním Ročově; možná údržba památkových a kulturních objektů v Městysi Ročově (Ročov, Úlovice a Břínkov). Dále se Spolek podílí a pořádá kulturní akce v městysi (koncerty, výstavy). Spolek spolupracuje s partnerskými městy Ročova, tzn. Mildenau a Reichenbach (Rotschau)
a samotným Městysem Ročov. Spolek provádí další činnosti ku prospěchu městyse a jeho okolí.


Zimní náměstí.
Pohled na klášter.
Zimní Dolní Ročov
Kostel Narození Panny Marie - výřez

Webové stránky zdarma